Soi cầu lô hiện nay được áp dụng theo kết quả SXMB

phương pháp soi cầu lô