Đề báo kép gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Đề báo kép gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?