Nằm mơ thấy voi là điềm gì? Nằm mơ thấy voi đánh con gì?

mơ thấy voi đánh con gì