Khi nào thì anh em nên ôm bảng lô đề

khi nào nên ôm bảng lô đề